Skip to content

Radoš Zečević Izvršni direktor

Datum rođenja: 20. april 1962.

Mjesto rođenja: Podgorica

Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Zvanje: Diplomirani pravnik 

Poslaničke funkcije – predsjednik Zakonodavnog odbora – član Administrativnog odbora – član Odbora za rodnu ravnopravnost – zamjenik člana Stalne delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PSM),  Poslanik 26. saziva Skupštine Crne Gore, od 16. juna do 31. avgusta 2020. godine

 

Odbor direktora

Odbor direktora u funkciji upravljanja vrši sve obaveze u skladu sa zakonom, a naročito:

 

– donosi Statut Društva i druge akte u skladu sa zakonom,

– utvrđuje poslovnu politiku i donosi akta za njeno izvršavanje,

– usvaja planove i programe u oblastima za koje je Društvo osnovano,

– predlaže osnivaču raspodjelu profita i pokriće gubitaka,

– utvrđuje cjenovnik usluga,

– odlučuje u drugom stepenu o izrečenoj mjeri prestanka radnog odnosa zaposlenog i o drugim pravima i obavezama u skladu sa zakonom i aktima  Društva,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktima Društva.

  1. Predsjednik odbora direktora: Vladimir Vujović
  2. Član: Mihailo Čađenović
  3. Član: Koča Đurišić
  4. Član: Slobodan Đukić
  5. Član – predstavnik zaposlenih: Raško Mašković